Corona maatregelen

Update 21 februari 2022


I.v.m. versoepelingen van de corona maatregelen is het vanaf zondag 27 februari niet meer
nodig om u voor de kerkdienst aan te melden bij de scriba.
Daarnaast vervalt de anderhalve meter maatregel en het dragen van een mondkapje is niet
meer verplicht, maar dat mag uiteraard nog wel. Ook kan er weer gewoon worden gezongen.
Handen ontsmetten blijft belangrijk en de eenrichting maatregel blijft voorlopig nog van
kracht bij het in- en uitgaan van de kerkzaal en we vragen om elkaar de ruimte te geven voor
wie dat op prijs stelt.

 

 

Update 21 Januari 2022

De kerkenraad heeft naar aanleiding van de laatste persconferentie de coronamaatregelen aangepast. Vanaf zondag 23 januari zijn gemeenteleden weer welkom in de diensten, er mag ingetogen worden gezongen. Wel dient u zich van te voren aan te melden bij de scriba. Dit kan per mail of telefonisch. Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en verplaatsing in de kerk blijft verplicht.
Van kracht blijft: houdt u aan de basisregels en heeft u klachten die corona gerelateerd zijn blijf dan thuis!

 

Update 18 December 2021 

 

I.v.m. de nieuwste corona maatregelen van  van het kabinet van 18-12-21

heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 18 december alleen online diensten te verzorgen 

 

 

 

Update 3 December 2021

I.v.m. de nieuwste corona maatregelen van het kabinet van 26-11-21 
adviseert de PKN om voorlopig geen diensten na 17.00 uur te organiseren.
Samen met de Sionskerk hebben we besloten dat we
de avonddiensten in december annuleren. 

 

Nieuwe maatregelen vanaf zondag 14 November  2021

De overheid kondigde op dinsdag 2 november maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De PKN heeft in de afgelopen week een aantal voorstellen gedaan voor de kerken, als moderamen hebben we besloten om deze te volgen.

 

Dit betekent concreet de volgende maatregelen vanaf zondag 14 november;

 

- De basisregels blijven gehandhaafd: handen desinfecteren bij binnenkomst; geen handen schudden; hoesten en niezen in de elleboog, en thuisblijven bij klachten.

 

- De kerkzaal binnengaan vanaf het portaal rechts.

 

- Draag een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk. Wanneer u plaats heeft genomen, mag deze af.

 

- Houdt 1.5 meter afstand tot elkaar, neem plaats in de bank met de stippen. En wij willen u vragen om in de bank 1.5 meter afstand te houden van de gemeenteleden die niet tot uw huishouden behoren.

 

- Indien de banken “vol “ zijn, vragen we u om plaats te nemen op de stoelen voor de banken, en als deze vol zijn op de stoelen waar de kerkenraad normaal gesproken zit.

 

- Aanmelden voor de dienst hoeft niet en ook de corona check app wordt niet gecontroleerd.

 

- We mogen nog wel zingen, maar verzoeken u dit ingetogen te doen. 

 

- Bij het uitgaan van de kerk wordt u verzocht de kerk bank na bank aan de pastoriekant te verlaten, te beginnen achterin de kerk.

 

Nog een laatste opmerking:  hebt u koorts, voelt u zich grieperig of moet u hoesten of iets dergelijks dan vragen wij  u om thuis te blijven. U kunt de dienst dan volgen via kerkomroep.nl

 

“Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor elkaars veiligheid"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief :

Versoepeling coronamaatregelen per 25 September 2021

 

De overheid voert versoepelingen van de coronamaatregelen door die ingaan per 25 september. Naar aanleiding hiervan heeft de PKN nieuwe richtlijnen uitgebracht over hoe kerken met de coronadreiging kunnen omgaan. Voor de kerkdiensten in Beerzerveld betekent dit het volgende:

 • De verplichting van “1,5 meter afstand houden” wordt losgelaten.

 • Het bijwonen van een kerkdienst hoeft niet meer van tevoren worden aangemeld.

 • Een coronatoegangsbewijs (QR code of vaccinatiebewijs) is niet nodig.

 • Wel blijven we de handen bij binnenkomst desinfecteren.

 • Ingaan van de kerkzaal mag vanaf het portaal zowel links als rechts.

 • Jassen mogen weer aan de kapstok.

 • Kerkbezoekers worden verzocht in de banken plaats te nemen met de bekende rode stippen, zodat er om en om steeds 1 bank bezet en 1 bank onbezet is.  

 • Er mag weer volop worden gezongen.

 • Collectes worden voorlopig, zoals ook nu gebruikelijk,  gehouden bij het verlaten van de kerk.

 • Bij het uitgaan van de kerk wordt u verzocht de kerk bank na bank aan de pastoriekant te verlaten, te beginnen achterin de kerk. 

 • Ventilatie in de kerkzaal is belangrijk om mogelijke besmettingen te voorkomen. Ramen en deuren blijven dus voorlopig open. Aan betere ventilatie wordt nog gewerkt.


Hoewel de 1,5 meter regel formeel niet meer van toepassing is, willen we iedereen toch vragen om niet allemaal dicht op elkaar te gaan zitten en om voldoende afstand te blijven houden. Dus graag zoveel mogelijk verspreiden in de kerkzaal.

Mocht de opkomst dusdanig groot zijn dat de vrij gehouden banken toch nodig zijn, dan kunnen we deze wel gaan gebruiken waarbij we iedereen vragen om elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven. 


Nog een laatste opmerking: hebt u koorts, voelt u zich grieperig of moet u hoesten of iets dergelijks dan vragen we u om thuis te blijven. U kunt u de dienst dan volgen via kerkomroep.nl

 


 

Archief : 

In de kerkenraadsvergadering van 8 Oktober 2020 hebben we besloten het zeer dringende advies van de overheid en de landelijke kerk op te volgen om in de maand Oktober met maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) samen te komen in de eredienst.

Verder vragen wij u bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op de aangewezen zitplaats heeft plaatsgenomen kunt u het mondkapje afdoen (tijdens de eredienst).

Deze nieuwe maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.

 

Om de kerkdienst te bezoeken gelden echter strikte richtlijnen, waaraan ieder gemeentelid zich zal moeten houden. Zo moet er dus voorafgaande aan elke dienst een plek gereserveerd worden, en is er ook sprake van een aangepaste indeling van het kerkgebouw.

Uiteindelijk kunnen wij samen (als gemeente) er dus voor zorgen dat er gekerkt kan worden, zonder dat dit in strijd is met de regelgeving. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen om de volgende informatie tot u te nemen (er kan geklikt worden op de tekst):