Corona maatregelen

In de kerkenraadsvergadering van 8 Oktober hebben we besloten het zeer dringende advies van de overheid en de landelijke kerk op te volgen om in de maand Oktober met maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) samen te komen in de eredienst.

Verder vragen wij u bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op de aangewezen zitplaats heeft plaatsgenomen kunt u het mondkapje afdoen (tijdens de eredienst).

Deze nieuwe maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.

 

Om de kerkdienst te bezoeken gelden echter strikte richtlijnen, waaraan ieder gemeentelid zich zal moeten houden. Zo moet er dus voorafgaande aan elke dienst een plek gereserveerd worden, en is er ook sprake van een aangepaste indeling van het kerkgebouw.

Uiteindelijk kunnen wij samen (als gemeente) er dus voor zorgen dat er gekerkt kan worden, zonder dat dit in strijd is met de regelgeving. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen om de volgende informatie tot u te nemen (er kan geklikt worden op de tekst):