Corona maatregelen

 

Versoepeling coronamaatregelen per 25 September.

 

De overheid voert versoepelingen van de coronamaatregelen door die ingaan per 25 september. Naar aanleiding hiervan heeft de PKN nieuwe richtlijnen uitgebracht over hoe kerken met de coronadreiging kunnen omgaan. Voor de kerkdiensten in Beerzerveld betekent dit het volgende:

 • De verplichting van “1,5 meter afstand houden” wordt losgelaten.

 • Het bijwonen van een kerkdienst hoeft niet meer van tevoren worden aangemeld.

 • Een coronatoegangsbewijs (QR code of vaccinatiebewijs) is niet nodig.

 • Wel blijven we de handen bij binnenkomst desinfecteren.

 • Ingaan van de kerkzaal mag vanaf het portaal zowel links als rechts.

 • Jassen mogen weer aan de kapstok.

 • Kerkbezoekers worden verzocht in de banken plaats te nemen met de bekende rode stippen, zodat er om en om steeds 1 bank bezet en 1 bank onbezet is.  

 • Er mag weer volop worden gezongen.

 • Collectes worden voorlopig, zoals ook nu gebruikelijk,  gehouden bij het verlaten van de kerk.

 • Bij het uitgaan van de kerk wordt u verzocht de kerk bank na bank aan de pastoriekant te verlaten, te beginnen achterin de kerk. 

 • Ventilatie in de kerkzaal is belangrijk om mogelijke besmettingen te voorkomen. Ramen en deuren blijven dus voorlopig open. Aan betere ventilatie wordt nog gewerkt.


Hoewel de 1,5 meter regel formeel niet meer van toepassing is, willen we iedereen toch vragen om niet allemaal dicht op elkaar te gaan zitten en om voldoende afstand te blijven houden. Dus graag zoveel mogelijk verspreiden in de kerkzaal.

Mocht de opkomst dusdanig groot zijn dat de vrij gehouden banken toch nodig zijn, dan kunnen we deze wel gaan gebruiken waarbij we iedereen vragen om elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven. 


Nog een laatste opmerking: hebt u koorts, voelt u zich grieperig of moet u hoesten of iets dergelijks dan vragen we u om thuis te blijven. U kunt u de dienst dan volgen via kerkomroep.nl

 


 
 
 
BeantwoordenAllen beantwoordenDoorsturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief : 

In de kerkenraadsvergadering van 8 Oktober hebben we besloten het zeer dringende advies van de overheid en de landelijke kerk op te volgen om in de maand Oktober met maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) samen te komen in de eredienst.

Verder vragen wij u bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op de aangewezen zitplaats heeft plaatsgenomen kunt u het mondkapje afdoen (tijdens de eredienst).

Deze nieuwe maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.

 

Om de kerkdienst te bezoeken gelden echter strikte richtlijnen, waaraan ieder gemeentelid zich zal moeten houden. Zo moet er dus voorafgaande aan elke dienst een plek gereserveerd worden, en is er ook sprake van een aangepaste indeling van het kerkgebouw.

Uiteindelijk kunnen wij samen (als gemeente) er dus voor zorgen dat er gekerkt kan worden, zonder dat dit in strijd is met de regelgeving. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen om de volgende informatie tot u te nemen (er kan geklikt worden op de tekst):