Gebruiksplan

Gebruiksplan kerkgebouw

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland (zie https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocolkerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/). Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is. Klik hier om het gebruiksplan te openen.