Nieuwsbrief 3

Beste gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Beerzerveld,

 

Update 24 September 

De overheid voert versoepelingen van de coronamaatregelen door die ingaan per 25 september. Naar aanleiding hiervan heeft de PKN nieuwe richtlijnen uitgebracht over hoe kerken met de coronadreiging kunnen omgaan. Voor de kerkdiensten in Beerzerveld betekent dit het volgende:

 • De verplichting van “1,5 meter afstand houden” wordt losgelaten.

 • Het bijwonen van een kerkdienst hoeft niet meer van tevoren worden aangemeld.

 • Een coronatoegangsbewijs (QR code of vaccinatiebewijs) is niet nodig.

 • Wel blijven we de handen bij binnenkomst desinfecteren.

 • Ingaan van de kerkzaal mag vanaf het portaal zowel links als rechts.

 • Jassen mogen weer aan de kapstok.

 • Kerkbezoekers worden verzocht in de banken plaats te nemen met de bekende rode stippen, zodat er om en om steeds 1 bank bezet en 1 bank onbezet is.  

 • Er mag weer volop worden gezongen.

 • Collectes worden voorlopig, zoals ook nu gebruikelijk,  gehouden bij het verlaten van de kerk.

 • Bij het uitgaan van de kerk wordt u verzocht de kerk bank na bank aan de pastoriekant te verlaten, te beginnen achterin de kerk. 

 • Ventilatie in de kerkzaal is belangrijk om mogelijke besmettingen te voorkomen. Ramen en deuren blijven dus voorlopig open. Aan betere ventilatie wordt nog gewerkt.

 

Hoewel de 1,5 meter regel formeel niet meer van toepassing is, willen we iedereen toch vragen om niet allemaal dicht op elkaar te gaan zitten en om voldoende afstand te blijven houden. Dus graag zoveel mogelijk verspreiden in de kerkzaal.

Mocht de opkomst dusdanig groot zijn dat de vrij gehouden banken toch nodig zijn, dan kunnen we deze wel gaan gebruiken waarbij we iedereen vragen om elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven. 

 

Nog een laatste opmerking: hebt u koorts, voelt u zich grieperig of moet u hoesten of iets dergelijks dan vragen we u om thuis te blijven. U kunt u de dienst dan volgen via kerkomroep.nl

 

 

 

 

Update 5 Juni 

In verband met de hoge besmettingsaantallen zijn er vanaf medio december 2020 tot begin mei 2021 geen kerkdiensten georganiseerd waar bezoekers aanwezig konden zijn. Vanaf 2 mei 2021 worden weer maximaal 30 bezoekers toegelaten en vanaf 6 juni 2021 kunnen weer meer bezoekers toegelaten worden. Uiteraard nog wel met inachtneming van de maatregelen zoals beschreven in ons gebruiksplan. 

 

UPDATE  9 OKTOBER 

 

 

In de kerkenraadsvergadering van 8 Oktober hebben we besloten het zeer dringende advies van de overheid en de landelijke kerk op te volgen om in de maand Oktober met maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) samen te komen in de eredienst.
Verder vragen wij u bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op de aangewezen zitplaats heeft plaatsgenomen kunt u het mondkapje afdoen.

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig is de situatie in ons land zodanig dat de regering versoepelingen heeft kunnen afkondigen. Dat is spannend, want nog steeds worden er mensen ziek en overlijden er mensen aan het virus.

Als kerkenraad hebben we besloten om vanaf zondag 5 juli 2020 weer kerkdiensten te organiseren in de Hervormde kerk in Beerzerveld. De eerste maanden zullen dit alleen ochtenddiensten zijn. Voordat je als gemeente weer kerkelijke activiteiten ( zoals erediensten) hervat moet er volgens de richtlijnen van de PKN een gebruiksplan worden opgesteld. In dit gebruiksplan staat omschreven hoe wij als Hervormde Gemeente Beerzerveld weer kerkdiensten willen organiseren. Dit gebruiksplan kunt u vinden op de website van onze kerk, u kunt het ook opvragen bij de scriba.

Vanaf juli mogen er samenkomsten gehouden worden met maximaal 100 personen. Vanwege de 1,5 meter maatregel kunnen we geen 100 personen in de kerk toelaten. Afhankelijk van de samenstelling van de bezoekers ( solo, koppels, gezinnen ) kan het maximum aantal bezoekers variëren van 40 tot 60 personen. Consequentie hiervan is dat u een plaats moet “reserveren”. Als kerkenraad hebben we besloten dat in deze “corona periode” de kinderen van de kindernevendienst voor aanvang van de dienst meteen naar de Garve gaan en de gehele dienst in de Garve blijven. Ook is er besloten dat er geen kinderoppas is tot zondag 6 september.

Om een kerkdienst te kunnen bezoeken moet u zich aanmelden. U meldt zich altijd aan voor de eerstvolgende kerkdienst. Op de volgende manieren kunt u zich aanmelden:

 • Door een mail te sturen naar [email protected] (de periode van aanmelden is maandag – donderdag)
 • Of u kunt zich telefonisch aanmelden op dinsdag en donderdagavond van 18.00 uur – 19.00 uur op tel. nr. 06- 839 45 052
 • Aanmelding gaat op volgorde binnenkomst.
 • Bij de aanmelding moet vermeld worden met hoeveel personen de dienst bezocht zal worden. Ook moet vermeld worden of er kinderen mee komen voor de kindernevendienst.
 • Als er teveel aanmeldingen zijn, krijgt u op vrijdag bericht dat u de dienst niet kunt bezoeken.
 • Bezoekers die afvallen voor het bezoeken van een dienst hebben voorrang bij de volgende dienst, om ieder de kans te geven een dienst te bezoeken.
 • Bezoekers die niet aangemeld zijn mogen de kerkdienst niet spontaan bezoeken en worden niet toegelaten!

Van ouderen en kwetsbare gemeenteleden wordt verwacht dat ze zelf de beslissing nemen om wel of niet de kerkdienst bij te wonen.

Op zondag naar de kerk gaan zal er de komende tijd anders uit gaan zien dan we gewend waren. Zoals u hebt kunnen lezen moet u zich van te voren aanmelden. Bij de ingang van de kerk staan 2 corona coördinatoren en deze zullen u vragen naar uw gezondheid middels de volgende triage-vragen. Heeft u één of meerdere van de volgende ( milde ) symptomen:

 • Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38 °c)
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID- 19 symptomen) gehad?
 • Heeft u gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij u of een gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de kerk niet bezoeken. 

Wanneer u op bovenstaande vragen ‘nee’ hebt geantwoord zal de coördinator u er op wijzen dat u uw handen moet desinfecteren voordat u de kerk binnengaat. De garderobe wordt niet gebruikt, u wordt verzocht de jas mee te nemen in de kerk. De coördinator zal u naar een plek in de kerk brengen. Het is niet toegestaan om op een andere plaats te gaan zitten dan die door de coördinator is aangewezen. Ook niet als u gewend was om op een vaste plaats te zitten. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten, tussen de overige kerkgangers moet 1,5 meter afstand gehouden worden. In de kerk moet goed worden geventileerd. Dat betekent onder andere dat de ramen open zullen staan.

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Via YouTube worden de liederen op de beamer getoond. Tijdens de kerkdienst mag u geen materialen/ pepermuntjes delen met anderen. Er zal alleen worden gecollecteerd bij de uitgang. De collectezakken zullen hier opgesteld worden. Na afloop van de dienst zal de coördinator aangeven wie als eerste de kerk mag verlaten, u dient ook bij het verlaten van de kerk uw handen te desinfecteren. 

Onderstaand ziet u een overzicht van de plaats indeling in de kerk. De donkere vakjes zijn lege banken. Elke zit plek zal met een sticker worden aangeduid. Naast uw/jullie plek, komen 3 vrije plekken.(3 stickers).

Het zal even wennen worden aan de nieuwe situatie. We hopen dat wij allen er toch weer van kunnen genieten om samen kerk te zijn. 

De kerkenraad.

 

 Corona plan