Liturgie avonddienst

Liturgie avonddienst - zondag 22 September    Ds. H.O. ter Beek

 

Zingen  Psalm 65 :  1 en 2

Stil gebed

Bemoediging & groet

Zingen  Lied 247 :  alle verzen

Gebed

Schriftlezing :  1 Koningen 19 :  1-18

Zingen :  Lied 283   alle verzen 

Verkondiging

Zingen :  Psalm 138 : 2 en 4

Gelezen apostolische geloofsbelijdenis

Zingen Lied  412 : 3

Gebed

Collecte

Zingen :   Lied 891 :  alle verzen

Zegen