Liturgie Avonddienst

 

Liturgie zondagavond 29 januari 19.00 uur

Voorganger Ds. E.J. Prins

 

 

Zingen: Lied 33:2, 8 – Zingt al wie leeft van Gods genade

 

Stil gebed + Votum en groet

 

Zingen: Lied 139:1, 2 – Heer, die mij ziet zoals ik ben

 

Geloofsbelijdenis

 

Zingen: Lied 705:1, 2 – Ere zij aan God, de Vader

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Schriftlezing: Mattheüs 7:1-6 (NBV21)

 

Zingen: Lied 654:1, 2, 3 – Zingt nu de Heer, stemt allen in

 

Verkondiging

 

Zingen: Lied 654:4, 5, 6 – Maar God heeft naar ons omgezien!

 

Afkondigingen

 

Dankgebed en voorbeden

 

Zingen: Lied 903:1, 6 – Zou ik niet van harte zingen

 

Zegen