Liturgie Middagdienst

 

 

Liturgie Zondagavond 26 september – 19.00 uur.

Voorganger: Hans Lowijs, Noordscheschut.

Thema: Herken jij je Redder?

Zingen: E.L.B. 82: 1,2 en 3 – ‘God die ons heeft voorzien’. (wijs: Gelukkig is het land)
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Romeinen 8: 38-39: “Ik ben ervan overtuigd, dat dood noch leven, engelen noch macht en, noch krachten, noch heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”.

Zingen: Psalm 71: 1, 2 en 8.
Gebed
Schriftlezing: Genesis 45: 1- 18. N.B.V.
Tekst: Genesis 45 : 4a; ’Kom toch dichterbij zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe…’
Zingen: Gezang 470 – geheel. (LbvdK) ’Wat vlied of bezwijkt’.    
Verkondiging: Herken jij je Redder?
Zingen: Gezang 455 : 1,2 en 3. – ‘Als Hij maar van mij is’..
Geloofsbelijdenis.
Zingen: Lied 641: 1,2 en 4. – ‘Jezus leeft en ik met Hem’  
Dankgebed
Collecten
Zingen: Lied 911: 1,3 en 5. – ‘Rots waaruit het leven welt’.   
Zegen.

Orgelspel.