Liturgie avonddienst

Avonddienst  19 januri  19.00 uur    voorganger :  Dhr. H. Lowijs     Voortzetting H.A -  Dankzegging 

 

Zingen :  Lied 885 : 1,2,

Stil gebed

Votum en groet

Zingen :  Lied 389 : 1,2,3,4,  (  op de wijs van Psalm 134)

Lezing Formulier

Toebereiding van de tafel zingen :  Lied 381 : 1,2,6

Viering

Gebed

Schriftlezing Ezra 3 :  8 - 13  N.B.V

Zingen : Lied 969 : 1 ,2,3,4

Verkondiging :   thema  Zingend aan de slag

Zingen  Psalm 150 : 1,2

Geloofsbelijdenis

ZIngen Lied 146 C : 1

Dankgebed

Collecte

Zingen :  Lied 908 :  1,5,6

Zegen