Liturgie ochtenddienst

Liturgie zondag 5 juli  10.00 uur   voorganger :  Ds P. Lindhout

 

Intochtslied:  we luisteren naar Psalm 100: 1, 2, 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding

We luisteren naar Gezang 301: 1, 2, 3, 4, 5

Lezing van de Tien Woorden

We luisteren naar : Gezang 463: 1, 4, 5

Gebed

Schriftlezing: Psalm 107: 1-16

We luisteren naar  Psalm 136: 1, 3, 22, 26 (ob)

 

Schriftlezing: Openbaring 7: 9-12

We luisteren naar  Lied 906: 2                                               

Verkondiging

We luisteren naar  Psalm 107: 1, 2, 3, 4

 

Afkondigingen

Dienst van de gebeden

We luisteren naar Psalm 146c: 1, 7 

Zegen