Liturgie ochtenddienst

Zondag  26 januari  10.00 uur   Drs.  J. Eertink 

 

Intochtslied lied 939 : 1 en 2 :  Op U alleen,  Mijn licht en kracht 

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 68 : 7 :  God zij geprezen met ontzag

NT vermaning/  bemoediging

Lied 935 : 1,2 en 3 :  Je hoeft niet bang te zijn

Gebed om de Heilige Geest

Zingen kinderlied :  Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Schriftlezing : Marcus 4 :  35 - 41

Overdenking

Zingen:  Joh. de Heer  lied 7 : 1,2 :  Als gín nood gezeten, geen uitkomst ziet

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen :  ELB : 1 : t'Scheepje onder Jezus hoede

Zegenbede