Liturgie ochtenddienst

Liturgie ochtenddienst - zondag 15 September  10.00 uur 

Voorganger Ds. F. Schipper.

 

Intochtslied      :   Lied 122 :1

Stil gebed

Votum en groet

Lied 213

Lezing van de Wet des Heren

Lied  152: 1, 10

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied :  Lied 415   Zegen ons algoede

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing:  1 Samuel 1 :  1 - 20

Lied 134

Preek

Lied 909

Afkondigingen

Dank- en voorbeden, stil gebed,  Onze Vader

Collecte         ( kinderen komen terug van de kindernevendienst, de kinderen bij de oppas kunnen worden opgehaald ) 

Lied 425

Zegen