Collecteren tijdens de coronacrisis!

Beste gemeenteleden,

Digitaal collecteren is op dit moment niet meer mogelijk. Het kan zijn dat u niet in staat bent, (of dat het door de coronamaatregelen
niet mogelijk is) om de dienst in de kerk te bezoeken. Wilt u toch uw bijdrage aan de Diaconie of Kerkrentmeesters doen dan vragen
wij u hierbij dit per bankovershrijving te doen.  Iedere gift is van harte welkom!

 

Rekeningnummer Diaconie : NL96RABO0380934981

 

Rekeningnummer Kerkrentmeesters: NL39RABO0366613278

 

                                               

                                             Wij danken u voor uw gift!