Ds. Bart Breunesse neemt beroep aan 

 

Zoals reeds afgekondigd heeft dominee Bart Breunesse het op hem uitgebrachte beroep aangenomen.

Daar zijn we enorm blij mee. We danken God dat Hij het beroepingswerk heeft gezegend.

In overleg is gekozen voor de dienst van 27 Februari 2022 om de bevestiging/intrede te laten plaatsvinden. Nadere informatie hierover volgt.
Laten we er met zijn allen voor zorgdragen dat dominee Breunesse en zijn vrouw zich welkom zullen voelen in onze gemeente.