Heen en weer...

Heen en weer...

Deze zomer stonden we met de caravan in het liefelijke dorpje Veessen. Pal langs de oevers van de IJssel met uitzicht op de oude molen. Hoe Hollands kan het zijn. Precies voor onze caravan ging de hele dag het fietspontje de hele dag heen en weer....... en heer en weer. 
Een grote groep enthousiaste vrijwilligers zorgt er dagelijks voor. We hadden er prachtig zicht op en zagen vele bekenden langstrekken. Op het bankje naast het fietspontje hebben we het soms ook heel gezellig gehad. Als de pont vertrok, zagen we de fietsers een vrolijke zwaai de rivier overgaan. 
Maar er was 1 probleem. Als het fietsveer aan de overkant van de rivier is, kun je hem niet meer zien. Hij vaart namelijk een bochtje om een landtong in de rivier heen en verdwijnt dan uit het zicht. Daarom is er aan beide zijden van de IJssel bij de landingssteiger een belletje. Als je daar op drukt, hoort de kapitein dat en dan komt het fietsveer er na verloop van tijd vanzelf weer aan. Maar tja, mensen zijn ongeduldig en ongelovig. Ze bellen, ze drukken nog eens een keer, want ze zien alleen die lege rivier en geen fietsveer. Je ziet ze zichzelf wantrouwend vragen: komt dat ding eigenlijk nog wel? 

Het is een pracht beeld voor wat geloven eigenlijk is. Geloven is ook: je ziet het niet, het is verborgen. Maar je vertrouwt erop, dat het, dat Hij er wel is en dat Hij ook dichterbij komt. Ondertussen moet je zelf wel wat doen: blijven oefenen om dat vertrouwen te houden. Geloven is: oefenen in geduld en wachten vol vertrouwen. Er is een prachtig oud lied en het is me deze zomer vaak door het hoofd geschoten: 

"zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier, straks zal onze bootsman komen en we varen af van hier". 

Zo wil God voor ons zijn. Als een bootsman, die mensen veilig begeleidt tijdens hun levensweg. Maar ook de bootsman, die ons veilig thuis zal brengen. Ondertussen drukken veel mensen in deze wereld ongeduldig op hun belletjes, zo van: God waar bent U nu? Al die mensen moesten eens wat vaker met het fietsveer in Veessen heen en weer gaan. Dan weet je het weer, o ja, geloven, zo zit dat. Volgend jaar vaart-ie weer van 1 april tot 1 oktober 

Ds Hans van Ark (Pauluskerk Wezep, missionair predikant PKN)