De Heer is mijn herder

De Heer is mijn herder

De Heer is mijn Herder...*wat een relatie!*
Mij ontbreekt niets...*wat een verzorging!*

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden...*wat een rust!*
Hij voert mij aan rustige wateren...*wat een verfrissing!* 
Hij verkwikt mijn ziel...*wat een genezing!*
Hij leidt mij in de rechte sporen...*wat een leiding!*
Om Zijns naams wil...*wat een doel!*

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis...*wat een beproeving!*
Ik vrees geen kwaad...*wat een zekerheid!*
Want Gij zijt bij mij...*wat een trouw!*
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij...*wat een schuilplaats!*

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen...*wat een hoop!*
Gij zalft mijn hoofd met olie...*Wat een heiliging!*
Mijn beker vloeit over...*Wat een overvloed!*

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven...*Wat een zegen!*
Ik zal in het huis des Heren verblijven...*Wat een geborgenheid!*
Tot in lengte van dagen...*Wat een tijd!*

Amen! (het zal waar en zeker zijn!).


Uit: Psalm 23! (vert. NBV51)