De springer en de vanger

De springer en de vanger

-----------------------------------------
Henri Nouwen over een groepje vrienden die als trapeze-artiesten bij het circus werken:

-----------------------------------------

Op een dag zat ik met Rodleigh, de leider van de groep, in zijn caravan te praten. Hij zei: "Als ik spring, moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet vangen. Jij denkt misschien, zoals de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster ben van de trapeze. Maar de echte ster is Joe, die me vangt. Hij moet me op het exacte moment uit de lucht plukken als ik mijn verre sprong naar hem maak." "Hoe lukt dat?" vroeg ik. "Wel", zei Rodleigh, "het geheim is dat ik het vangen geheel aan Joe overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto's op Joe afkom, moet ik gewoon mijn armen en handen uitstrekken en wachten tot hij me vangt en me veilig thuisbrengt." "Dus jij doet niets!" zei ik verbaasd. "Niets", herhaalde Rodleigh.

Toen Rodleigh dit met zoveel overtuiging zei, flitsten de woorden van Jezus door mijn hoofd: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Sterven is vertrouwen in de vanger. Zorgen voor de stervende is zeggen: "Wees niet bang, je bent een geliefd kind van God. Hij zal er zijn wanneer jij je verre sprong maakt. Probeer Hem niet te vangen, Hij zal jou vangen. Strek alleen je armen en handen uit en vetrouw, vertrouw, vertrouw."