Geloofd zij God met diepst ontzag!

Geloofd zij God met diepst ontzag!

-----------------------------------------
Via de CD "Het is volbracht" van Kees Kraayenoord werd mijn aandacht getrokken tot deze oude berijming van psalm 68:10

Wat een geweldige bemoedigende psalm!
-----------------------------------------

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
met zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 

bron: (Psalm 68: 10, berijming van 1773)