Liturgie Avonddienst

Voorganger ds. B. Breunesse

Organist: Elvira Nijmeijer.

 

Welkom
Zingen: Psalm 66 couplet 1, 5 en 7
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Lied 479 (Hemelhoog)
Inleiding + nodiging
Zingen: Lied 517 (Hemelhoog)
Vredegroet
Uitdeling
Zingen: Lied 590 (Hemelhoog)
Gebed
Bijbellezing: Psalm 96
Zingen: Lied 157a
Preek
Zingen: Psalm 103 couplet 2, 4 en 9
Avondgebed
Zingen: Lied 415 couplet 1 en 2
Zegen + Lied 415 couplet 3