Liturgie Avonddienst

Liturgie zondag 26 mei om 19.00 uur

Voorganger : ds. K. Hazeleger
Organist : Gert Diepenveen

 

Zingen, Psalm 103: 1 en 5, Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

Stil gebed

Bemoediging en groet .

Zingen, Psalm 87: 1, 2 en 3, Op Sions berg sticht God zijn heilge stede

Geloofsbelijdenis

Zingen, Nieuwe Liedboek Lied 903: 1, Zou ik niet van harte zingen

Gebed

Schriftlezing, Romeinen 8:1-17 (NBV21)

Zingen, Nieuwe Liedboek Lied 903: 3 en 6, In het duister van de tijden

Verkondiging over Romeinen 8:15

Zingen, ELB Lied 376: 1 en 2, Abba, Vader

Afkondigingen

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen, Nieuwe Liedboek Lied 150a: 1, 2, 3 en 4, (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met Nieuwe Liedboek Lied 415 :3, Amen, amen, amen