Liturgie Avonddienst

 

Liturgie zondagavond  26 maart 19.00 uur

Voorganger:   ds. T.W.D. Prins-van den Bosch uit Daarle

Zingen: psalm 146c:1 en 6 Alles wat adem heeft love de Here

Mededelingen
Stil gebed, Votum en groet

Zingen: psalm 25a:1 en 2

Geloofsbelijdenis uitgesproken door voorganger

Lied 578:1, 2, 5 en 6 O kostbaar kruis, o wonder Gods

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Schriftlezing: Johannes 9:1-13 en 24-41 (NBV’21)

Lied 534:1 en 4 Hij die de blinden weer liet zien

Preek

Zingen: lied 834:1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
DIENST VAN DE GEBEDEN

Afkondigingen i.v.m. de gebeden

Gebeden

Collecte
Lied 825:1, 4 en 5 De wereld is van Hem vervuld

Zegen

Orgelspel