Collecteren

Beste gemeenteleden,

 

Wilt u een bijdrage geven aan de Diaconie, Kerkrentmeesters of zending, dan vragen
wij u hierbij dit per bankoverschrijving te doen.  Iedere gift is van harte welkom!

 

Rekeningnummer Diaconie : NL96RABO0380934981

 

Rekeningnummer Kerkrentmeesters: NL39RABO0366613278

 

Rekeningnummer Zending :  NL75RABO0366620002

 

                                               

                                             Wij danken u voor uw gift!