Periodieke gift

Website%20kop%20periodiek%20schenken

                                                                                                                                                                             

                                                                                              

Steunt u onze gemeente al met een kerkelijke bijdrage (Kerkbalans) of geeft u de diaconie geregeld een gift?
Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

 

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw
verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

 

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie.
Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte:de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen.
U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%.
Geeft u bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kunt u dit doen in de vorm van een periodieke gift.
NB het maximale voordeel wordt afgebouwd naar 37,05%  in 2023 !

 

Uw kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen
in de vorm van een periodieke gift.U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar.

        En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk,
                 verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost. 

Tip !!
Neem ook uw collectemunten op in uw periodieke gift.

 

Hoe groot is uw voordeel?

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift.
De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

 

                                                        Schenkcalculator%20jpg

                                      

 

Hoe werkt het?

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters of met de diaconie.
Voor deze overeenkomsten zijn voorbeelden beschikbaar.U kunt een overeenkomst opvragen bij college van kerkrentmeesters.
Email:   [email protected]  Vervolgens vult de overeenkomst in tweevoud in en ondertekend deze.
Het college van kerkrentmeesters of diaconie ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug.
Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.

 

Veel gestelde vragen

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?

U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst.
Verder hoeft u de verplichting tot betaling nietmeer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door
omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat u dit meldt bij het college van kerkrentmeesters of de diaconie,
zeker als u de periodieke gift betaalt via automatische incasso.

 

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

 

Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?

Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden.
U kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparteovereenkomst aangaan.

 

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?

Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente.

 

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?

U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over.
Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen.Om het u gemakkelijk te maken, adviseren wij u ons te machtigen voor een automatische incasso.
Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.

 

       .........Meer geven zonder dat het u extra kost.