ANBI-cvk

Update 1 juli 2022: 

  • De gegevens zijn gepubliceerd.

 

ANBI college van kerkrentmeesters:

ANBI rapport college van kerkrentmeesters