ANBI-cvk

Update 18 juli 2023: 

  • De gegevens zijn gepubliceerd.

 

ANBI college van kerkrentmeesters:

ANBI rapport college van kerkrentmeesters