ANBI-cvk

Update 26 september 2021: 

  • De gegevens zijn gepubliceerd.

 

ANBI college van kerkrentmeesters:

ANBI rapport college van kerkrentmeesters