Liturgie ochtenddienst

Liturgie   zondag 26 maart :  voorganger  Ds. KFW Borsje

 

intr.:                gez. 978: 1 (Aan U behoort o Heer der Heren)

stil gebed

votum en groet

lofzang             ps. 87: 1 en 4 (Op Sions berg.).

belofte en wet

zingen              gez.103C: 1 en 3 (Loof de Koning heel mijn wezen)

gebed voor de vergeving van de zonden, de opening van het woord en de verlichting met de H.Geest.

kindermoment/kinderlied

schriftlezing:     

Matth. 4, 8-11

 

Matth. 17, 1-8

 

Matth 27, 33-37

           

zingen              ps 95: 2 Groot God is Hij

preek

zingen              ps. 95: 3 Komt werpen wij ons voor Hem neer

dankgebed en collecte

slotzang           gez. 911: 4 en 5 (wat ik in mijn handen houd)             

zegen