Liturgie ochtenddienst

Liturgie zondag 26 mei

Voorganger : ds. Hans Schipper uit Dalfsen
Organist : Hendri Meijerink

- Zingen: Ps(Lied)89: 1 en 7
- Stil Gebed – Bemoediging - Groet.
- Zingen lied 221: 1
- Gebed om ontferming
- Zingen: lied 221: 2 en 3
- Lofprijzing en leefregel.
- Zingen: Ps(Lied)139: 8
- Gebed van de zondag
- ‘God kent jou vanaf het begin’
https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc
- Moment voor de kinderen
Daarna naar eigen dienst.
- Lezen: Jesaja 49: 1-6 en Matt.28:16-20
- Zingen: lied 513: 1,2,3 en 4
- Verkondiging
- Zingen: lied 139b
- Gebeden
- Afkondigingen
- Gaven
- Zingen: lied 978: 1, 3 en 4
- Zending en Zegen