Liturgie ochtenddienst

Liturgie zondag 25 februari. 

 

Voorganger : drs. J. Eertink
Organist : Remco Bos

Intochtlied : lied 868 : 1 en 2 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: lied (ps ) 103 : 1 Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren
Tien Woorden
Zingen: Lied 448 : 1,2 en 3 Je hoeft niet bang te zijn ( ELB)
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment: Zingen: kinderlied: “Jezus is het Licht” en daarna kinderen KND
https:/youtube.com/watch?=II1fS8xbak
Bijbellezing is 2 Kon 6 : 8-23 NBV 21
Zingen: lied 905 : en 4 Wie zich door God alleen laat leiden
Overdenking met als thema :” Je hoeft niet bang te zijn..”
Zingen : Lied 7 : 1 en 2 Als g’in nood gezeten ( Joh. de Heer)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied: 416 : 1,2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen: afgesloten met de woorden “amen, amen, amen ”Lied 415 : 3