Liturgie ochtenddienst

 

Orde van dienst | Zondag  24  september 2023 10.00 uur 
Voorganger:  Dhr. H. Lowijs 

 

Thema: Een zoeker wordt gevonden
 
-           Lied voor de dienst: Psalm 84 : 1 en 2.
-           Stil gebed.
-           Votum en groet.
Aanvangstekst: Johannes 14 : 6 ; ’Jezus zeide tot hem; Ik ben de
weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan
door Mij’.
-           Lied: Psalm 87- geheel
- Wetslezing.
- Lied: Gezang 289: 3,4 en 5. – ‘Laat uw heilige liefdegloed..’.
- Gebed bij de opening van het Woord
- K.n.d. kinderlied op 24 september is : Heer, onze Heer, hoe
machtig is uw naam NLB 8c
- Schriftlezingen: Jesaja 52:13- 53 : 7. NBV.
Handelingen 8: 26-40. NBV.
- Lied voorbereiding op prediking: Gezang 455- geheel;
‘Als Hij maar van mij is…’ (Liedboek voor de kerken)
-        Preek; thema: Een zoeker wordt gevonden
-           Lied: Opwekking 770 – ‘Hoe wonderlijk mooi’..
- Dienst der Gebeden
-           Collecten 
-           Slotlied: Gezang 293 : 1,3 en 4 – ‘Wat de toekomst brengen
moge’.
-          Heenzending en zegen (antwoord Gezang 456: 3)