Wie zijn wij

Grondslag

De Hervormde Gemeente Beerzerveld behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De grondslag, het fundament van deze kerk is Jezus Christus. In Hem zag en ziet God naar ons mensen om. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

 

Gemeenteleven

De gemeente in haar geheel wil een Bijbelse, belijdende prediking (laten) horen, gebaseerd op de Heilige Schrift als gezaghebbend voor geloof en leven en in verbondenheid met de belijdenisgeschriften van de Kerk.

 

Geroepen
De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.

Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt de kerk in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Christus.